SOLD

VERKAUFT

Easy chair ‘Kengu’ by Rykken RyBo designed by Elsa & Nordahl Solheim1970s/1980s, Rykken RyBo, Norway


X