Sold

Verkauft

Easy chair ‚Kengu‘ by Rykken RyBo designed by Elsa & Nordahl Solheim

1970s/1980s, Rykken RyBo, Norway

X